Công ty Investimo
Tầng 9, toà nhà Lucky building. Số 66 Phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 
84 043 767-8340
 
84 043 767-8281
 
investimo@investimo.ca